Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

NFZ Kraków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kraków 31-531
ul. ul.Śniadeckich 5

Tel. (012)424 70 00

Odpowiedź