Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

NFZ Kraków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kraków 31-531
ul.Śniadeckich 16

Tel. (012)424 73 40

Odpowiedź